Gå til hovedinnhold

Hendelsesrapportering

I denne portalen kan du rapportere inn hendelser i oppdrettsanlegg der du har mistanke om tilstedeværelse av skadelige alger. Dette kan være hendelser som endring i adferd hos laksen, endring i appetitt og økt mortalitet. 

Dataene som rapporters vil lagres av Havforskningsinstituttet, men blir ikke offentliggjort. Informasjon omkring hendelser vil sammenholdes med data fra overvåknings av skadelige alger for å skaffe bedre og systematisk informasjon omkring skadelige alger og hendelser i merd.