Gå til hovedinnhold
Logo-banner
Karenia mikimotoi 3

Fureflagellaten Karenia mikimotoi er en art som tidvis er til stede i høy tetthet langs norskekysten.

Karenia mikimotoi – våren 2020

Algen Karenia mikimotoi er registrert i moderate konsentrasjoner i Skagerrak ved begynnelsen av 2020. Vanligvis blomstrer den om høsten, og kan føre til fiskedød ved høy tetthet.

Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Fureflagellaten Karenia mikimotoi er en art som tidvis er til stede i høy tetthet langs norskekysten. Arten er mest vanlig på sensommeren og høsten, og var tidligere kjent som Gyrodinium.

Første oppblomstring av denne arten ble registrert i 1966. Fra 1976 til 1991 var det regelmessige oppblomstringer i våre farvann. I de senere år har den vært mindre tallrik, og kun forekommet i høyere tetthet noen få år på slutten av 1990-tallet.

Fiskedød og misfarget vann

En rekke av disse oppblomstringene resulterte i fiskedød og førte til at vannet ble misfarget (gulbrunt). Oppblomstringene av denne arten har hovedsakelig funnet sted langs Skagerrakkysten og på Vestlandet. Enkelte år har den hatt en oppblomstring nordover langs kysten. I de senere årene har man observert at arten kan være til stede utover vinteren og inn i vårperioden.

Død sild i Danmark

Ved Arendal var arten relativt tallrik i november og desember 2019. Arten er fortsatt tallrik i mars 2020 (figur 1). Data fra Skagerakkysten i mars 2020 viser at Karenia mikimotoi er til stede over et større område fra Oslofjorden ned til Kristiansand.

alt

Figur 1. Utviklingen i tetthet (celler/l) av Karenia mikimotoi i perioden januar 2019 til og med mars 2020 i Flødevigen ved Arendal. Datakilde: Havforskningsinstituttet.

Den høyeste tettheten finner vi i indre del av Skagerrak (figur 2). Arten er også registrert langs den svenske vestkysten i mars måned i moderate tettheter (SMHI, AlgAware_3 2020). I danske farvann har det blitt registrert fiskemortalitet hos sild vinteren 2020. Den høye dødeligheten knyttes til høy tetthet av Karenia mikimotoi i perioden november–februar.

alt

Figur 2. Tetthet (celler/l) av Karenia mikimotoi i Skagerrak-regionen i mars 2020. Datakilde: Havforskningsinstituttet

Den tettheten som er registrert i Skagerrak i mars 2020, er godt under den algetetthet som resulterer i fiskedød. For øyeblikket anses ikke artens tilstedeværelse som et problem for fisk.

alt

Den potensielt skadelige fureflagellaten Karenia mikimotoi. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet.