Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 26.10.2023 - Oppdatert 26.10.2023

Varsel om Perlesnormaneter langs kysten

I de senere ukene er det innkommet en rekke observasjoner av Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) langs kysten til «Dugnad for Havet». For uke 43 er det rapportert observasjoner av Perlesnormanet i PO 1, 4, 5, 6, 8 og 10. Det rapporters om økt mortalitet i enkelte områder assosiert med økende mengde av Perlesnormaneter.

Les mer

Artikler

Publisert 08.06.2023 - Oppdatert 08.06.2023

Havet farges turkist av en mikroskopisk alge

I de siste ukene er det kommet en rekke rapporter til Havforskningsinstituttet om turkist vann i fjordene på Vestlandet. For mange kan det oppleves dramatisk at fjorden endre farge fra sin vanlig blå til en sterkt turkis farge. Det som observeres en rekke steder er et forholdvis normalt fenomen i norske farvann. Endringen i fargen er forårsaket av en oppblomstring av kalkflagellaten Emiliania huxleyi.

Les mer
Chatto1
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer
Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Hvitt belegg i fjæra

I den senere tid har det kommet rapporter om hvitt belegg i fjæra, sprutsonen, en rekke plasser langs Skagerrakkysten.

Havforskningsinstituttet har undersøkt prøver fra Langesund og Arendal for å avklare hva disse hvite flekkene på berget er (figur 1). Liknende fenomen er observert tidligere år, og det er vanligvis i mars man observerer slike flekker på berget.

Les mer
Publisert 28.10.2022 - Oppdatert 28.10.2022

Oppsummering 2022

I 2022 ble det benyttet data fra ca 85 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2022 er det innrapportert 8 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2022. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021, men kortvarig høy tetthet av Alexandrium pseudogonyaulax medfører noe mortalitet i PO 1.

Les mer