Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 30.09.2022 - Oppdatert 30.09.2022

Statusrapport Uke 39

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder og viser avtagende mengder og utbredelse de siste ukene.

Les mer

Artikler

Chatto1
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer
Publisert 11.04.2022 - Oppdatert 11.04.2022

Oppsummering 2021

I 2021 ble det benyttet data fra 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger. Det ble innrapportert 7 tilfeller av økt mortalitet hos fisk i oppdrett, og et tilfelle av observert død villfisk. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021.

Les mer
Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Hvitt belegg i fjæra

I den senere tid har det kommet rapporter om hvitt belegg i fjæra, sprutsonen, en rekke plasser langs Skagerrakkysten.

Havforskningsinstituttet har undersøkt prøver fra Langesund og Arendal for å avklare hva disse hvite flekkene på berget er (figur 1). Liknende fenomen er observert tidligere år, og det er vanligvis i mars man observerer slike flekker på berget.

Les mer
CoClime
Publisert 18.06.2021 - Oppdatert 18.06.2021

CICERO og Havforskningsinstituttet bidratt med viktig kunnskap om skadelige alger til FNs havforskningstiår

Våren 2019 førte oppblomstring av den skadelige algen Chrysochromulina leadbeateri til massiv laksedød i norske oppdrettsanlegg. I rammen av det europeiske forskningsprosjektet CoCliME har  forskere i samarbeid med myndighetene og oppdretts- næringen nå utviklet en brukerstyrt informasjonsplattform som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige oppblomstringer.

Les mer