Logo-banner

Statusrapport uke 43

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det ikke registret eller rapportert om potensielt skadelige alger.  

Les mer

Statusrapport uke 42

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Les mer

Statusrapport uke 41

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Les mer

Statusrapport uke 40

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 og 2. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Les mer

Statusrapport uke 39

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene denne uken. Tetthet er lav og stabile og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Les mer

Statusrapport uke 38

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene denne uken. Tetthet er lav og stabile og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk. 

Les mer

Statusrapport uke 37

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene og ytre del av Ofotfjorden. Tetthet er lav og stabile i begge områdene og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk. 

Les mer

Statusrapport uke 36

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det i uke kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene. Tetthet er lav i dette området og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd.

Les mer

Oppsummering av uke 28-35

I denne perioden har det ikke vært noen fast statusrapport på nettsiden. Det er gjennom ulike program innhentet og analysert algeprøver langs kysten. Det har vært få registreringer av potensielt skadelige alger i denne perioden.

Les mer

Statusrapport uke 28

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 2, 3, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 28 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 27

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 26 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer