Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Ukestatus

Statusrapport Uke 39

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder og viser avtagende mengder og utbredelse de siste ukene.

Les mer

Statusrapport Uke 38

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6, samt i PO11. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder, avtagende mengder i uke 38 i forhold til 37.

Les mer

Statusrapport uke 37

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder, med økende mengder i PO 1.

Les mer

Statusrapport Uke 36

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6, samt i 11. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder.

Les mer

Statusrapport Uke 35

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lav i alle områder og avtagende.

Les mer

Statusrapport Uke 34

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2 og 3. Mengden potensielt skadelige alger er lav i alle områder.

Les mer

Statusrapport Uke 33

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, samt 5 og 6. Mengden potensielt skadelige alger er lav i alle områder.

Les mer

Statusrapport Uke 32

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3 0g 4. Mengden potensielt skadelige alger er lav og avtagende i alle områder.

Les mer

Statusrapport Uke 31

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

Les mer

Statusrapport Uke 30

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

Les mer

Statusrapport Uke 29

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

Les mer