Logo-banner

Statusrapport uke 28

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 2, 3, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 28 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 27

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 10 i uke 27. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav og avtakende i uke 26 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 26

Det er rapportert tilstedeværelse av potensielt skadelige alger innen produksjonsområde 1, 2, 5, 6, 9 og 10 i uke 26. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 26 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 25

Det er observert potensielt skadelige alger i flere områder langs kysten fra Skagerrak og opp til Troms. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 25 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 24

Det er observert potensielt skadelige alger i flere områder langs kysten fra Skagerrak og opp til Midt-Norge. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 24 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 23

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 23 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 22

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 22 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 21

Det er få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 21 langs kysten og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Les mer

Statusrapport uke 20

Få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 20 langs kysten. Det er fortsatt observert Karenia mikimotoi på skagerrakkysten, men tettheten har avtatt. Det er observert Heterosigma akashiwo og Pseudochattonella i lave tettheter på skagerrakkysten. Det foreligger ikke rapporter om skadelige alger fra Rogaland og nordover. 

Les mer

Rapport uke 19

I uke 19 er det få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk langs kysten. 

Les mer

Statusrapport uke 18

Lav konsentrasjon av skadelige alger. 

Les mer