Gå til hovedinnhold

Ukestatus

Resultat: (115) Viser 1 - 30

Statusrapport for uke 16

22.04.2024

I uke 16 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder 1 til og med 6 og i områdene 8 til og med 10. I de sørlige områdene registreres det hovedsakelig Prymnesium og Chrysochromulina. I de nordlige områdene er det fortsatt moderate konsentrasjoner av Phaeocystic.

Statusrapport for uke 15

19.04.2024

I uke 15 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder med unntak av PO7 og 8. Fra og med PO6 til og med PO12 er det registrert økende mengder av den kolonidannende arten Phaeocystic. Arten kan medføre adferdsendring og redusert appetitt, og i ved svært høy tetthet også mortalitet.

Statusrapport for uke 14

19.04.2024

I uke 14 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder med unntak av PO4. Fra og med PO5 til og med PO12 er det registrert økende mengder av den kolonidannende arten Phaeocystic. Arten kan medføre adferdsendring og redusert appetitt, og i ved svært høy tetthet også mortalitet.

Statusrapport for uke 12 – første 2024 rapport.

19.04.2024

I uke 12 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i produksjonsområde 1-3 og i områdene 5 til 7. Det er kun registreringer på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Varsel om Perlesnormaneter langs kysten

26.10.2023

I de senere ukene er det innkommet en rekke observasjoner av Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) langs kysten til «Dugnad for Havet». For uke 43 er det rapportert observasjoner av Perlesnormanet i PO 1, 4, 5, 6, 8 og 10. Det rapporters om økt mortalitet i enkelte områder assosiert med økende mengde av Perlesnormaneter.

Statusrapport Uke 42 – Årets siste ukerapport

20.10.2023

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1-3, samt PO4 i uke 42. Det registreres kun lave konsentrasjoner og kun ved enkelte stasjoner.  

Statusrapport uke 41

17.10.2023

I uke 41 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1 til og med 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse de siste ukene.  

Statusrapport uke 40

06.10.2023

I uke 40 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 2, 3, 4, 5 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse de siste ukene

Statusrapport uke 39

29.09.2023

I uke 39 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 4, 6 og 8. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Statusrapport uke 38

22.09.2023

I uke 38 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Statusrapport uke 37

16.09.2023

I uke 37 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Statusrapport uke 36

11.09.2023

I uke 36 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Statusrapport uke 35

01.09.2023

I uke 35 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Statusrapport uke 34

28.08.2023

I uke 34 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av 9 og 10. Det er fortsatt registrert moderate og avtagende konsentrasjoner av Alexandrium pseudogonyaulax i PO1.  

Statusrapport uke 33

18.08.2023

I uke 33 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, samt i 6,8 og 10. I PO1 er det registrert moderate konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax.

Statusrapport uke 32

16.08.2023

I uke 32 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 5 og 6. I PO1 er det registrert moderate til høy konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 32.

Statusrapport uke 31

07.08.2023

I uke 31 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 11. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 31.

Statusrapport uke 30

01.08.2023

I uke 30 er det kun registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2 og 3. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 30.

Statusrapport uke 29

23.07.2023

I uke 29 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3 og i PO 5 og 6. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og registreres på enkelt lokaliteter innen områdene.   

Statusrapport uke 28

14.07.2023

I uke 28 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 6, samt i PO 11. Det er registrert avtakende mengder, men fortsatt moderate mengder i indre del av PO1. I de øvrige PO er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 27

07.07.2023

I uke 27 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 8, samt i PO 11. Det er fortsatt en økning i PO1 i de indre delen, mengden nærmer seg grenseverdier for mortalitet hos fisk. I de øvrige PO er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 26

04.07.2023

I uke 26 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 6, samt i PO 8. Det er fortsatt en økning i PO1 i de indre delen, mengden nærmer seg grenseverdier for fisk. I de øvrige PO er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 25

23.06.2023

I uke 25 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 6, samt i PO 11. Det er en markant økning i PO1 og PO6 i uke 25, men fortsatt under faregrenser. Generelt er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 24

17.06.2023

I uke 24 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 5, i PO 7 og i PO9 til og med 11. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 23

09.06.2023

I uke 23 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 6, samt i 10. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 22

02.06.2023

I uke 22 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 9 og 10. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 21

26.05.2023

I uke 21 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 8, 9 og 10. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 20

22.05.2023

I uke 20 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2 og 3. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 19

12.05.2023

I uke 19 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3 og i områdene 10 og 11. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Statusrapport uke 18

08.05.2023

I uke 18 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2, 3 og i områdene 8. Det er kun registreringer av lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.