Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Ukestatus

Statusrapport uke 39

I uke 39 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 4, 6 og 8. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 38

I uke 38 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 37

I uke 37 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 36

I uke 36 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 35

I uke 35 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 34

I uke 34 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av 9 og 10. Det er fortsatt registrert moderate og avtagende konsentrasjoner av Alexandrium pseudogonyaulax i PO1.  

Les mer

Statusrapport uke 33

I uke 33 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, samt i 6,8 og 10. I PO1 er det registrert moderate konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax.

Les mer

Statusrapport uke 32

I uke 32 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 5 og 6. I PO1 er det registrert moderate til høy konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 32.

Les mer

Statusrapport uke 31

I uke 31 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 11. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 31.

Les mer

Statusrapport uke 30

I uke 30 er det kun registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2 og 3. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 30.

Les mer

Statusrapport uke 29

I uke 29 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3 og i PO 5 og 6. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og registreres på enkelt lokaliteter innen områdene.   

Les mer