Gå til hovedinnhold

Ufarlig alge brer om seg

Noen alger er lettere å få øye på enn andre, men er ikke farligere av den grunn. Emiliania huxleyi er en av dem, og farger nå flere fjorder grønne. 

Hvert år registreres det flere algeoppblomstringer langs kysten. De fleste av disse anses som ufarlige for marine organismer. Til tross for at disse algene er mikroskopiske, vil de forekomme i mengder som kan resultere i endring av farge på havet. Fargen vil avhenge av artene. Noen ganger er fargen rød, brun eller grønnaktig. 

En av de mest iøynefallende er arten Emiliania huxleyi (Ehux), som nå farger sjøen kalkgrønn flere steder. Dette er en helt ufarlig mikroalge både for fisk, sjøpattedyr og oss mennesker, selv om den danner store oppblomstringer.

Plater som løsner 

Emiliania huxleyi tatt med elektronmikroskop. Fargelagt. Foto: Stig Bjarte Haugen/Havforskningsinstituttet

Emiliania huxleyi (Ehux) har en global utbredelse fra tropiske til tempererte områder, og er også registert ved Svalbard. Den er en såkalt coccolithophoride. Det vil si at den er en encellet mikroskopisk celle hvor overflaten er dekket av små kalsittplater, noe som gjør at den ofte omtales som kalkalge. 

Algen produserer nye plater så lenge den lever. Når det er Ehux i vannet, er det også et stort antall plater som har løsnet og driver fritt rundt. Oppblomstringer av Ehux finner ofte sted på sommeren langs kysten og i fjordene, men også langt til havs registreres større oppblomstringer av denne arten. I de siste ukene er det registrert økende mengder av denne arten flere steder på Vestlandet. 

Til forveksling lik smeltevann fra breene 

alt

Oppblomstringene er lette å oppdage, siden de gir turkis-blakket farge på vannet. De unike optiske egenskapene til denne arten gjør den lett å følge med satellitter. Fargen oppstår når sollyset reflekteres fra kalkplatene som dekker overflaten av algen, eller flyter fritt i vannet. Som oftest registreres det forholdsvis lav biomasse av Ehux, selv om vannet er helt misfarget. I fjorder der man har avrenning fra isbreer, kan man også observere den speiellle kalkgrønne fargen på vannet. De stammer derimot fra leirpartikler. 

Usikkert hva som skaper oppblomstringer 

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hva som er årsaken til oppblomstringer av Ehux. Arten danner oftest oppblomstringer på en tid av året og i områder der det er svært lave mengder næringssalter. En vet at en rekke dyreplanktonarter og skjell både kan og vil spise denne arten. Det er observert at den kommer oftest i perioder og år når det er relativt varmt i vannet, samt rolige vindforhold. 

Det eneste negative med Ehux-oppblomstringer er at de reduserer mengden lys som slipper ned i vannet, og dermed fører til redusert sikt. Dette kan føre til utfordringer for båtfolk og badende når de er i ukjente områder. Det er kommet utallige rapporter fra fiskere om at fisk trekker ut av områder der Ehux danner oppblomstringer. Dette henger mest sannsynlig sammen med at sikten i vannet reduseres av oppblomstringen, og dermed påvirker muligheten for fisk til å se og fange bytte.