Gå til hovedinnhold

Satellittinformasjon - klorofyllkonsentrasjoner

 

 

Klorofyllkonsentrasjon i mg/m3 estimert fra satellitter.

Detaljer om produktet er stemplet på bildet: "8-day" betyr at verdien i hvert punkt er en gjennomsnittsverdi av målinger fra alle satellittpasseringer som dekker punktet, i perioden som er angitt; "Merged" betyr at data fra flere satellitter/instrumenter er benyttet.

Hvite felt skyldes overskyet vær ved overflyging eller for lavtstående sol.

Lavtstående sol vil først og fremst gjelde i de nordlige delene av landet utover høsten og vinteren.

Data er hentet fra GlobColour (http://hermes.acri.fr) og tilrettelagt av jan.even.oeie.nilsen@hi.no.

GlobColour data (http://globcolour.info) used in this study has been developed, validated, and distributed by ACRI-ST, France.

 

Satelittkart Norge

 

Produksjonsområder

 

De siste satellittpasseringene fra satellittene Sentinel 3A og 3B.

Disse satellittene går i bane over polene og passerer Norge på ulikt vis og ulike tider på vei nordover og sørover. De klarer å registrere lyset fra overflaten i en viss bredde på tvers av sine baner, så dermed kan de levere brede 'striper' med data fra havoverflaten. Disse kalles 'swaths'. Kartene her viser slike swaths, men bare de som er i nærheten av eller berører norskekysten. Bildene er fra de siste gangene en full swath passerer Norge, noe som normalt gir bilder fra et par dager tilbake. Sensorene som brukes til å registrere klorofyll, kan ikke se gjennom skyer. Hvite felt på kartene er altså enten områder utenfor swath eller på grunn av skydekke eller for lavtstående sol.

Satellittbilde 5 Satellittbilde 4 Satellittbilde 3 Satellittbilde 2 Satellittbilde 1​​​​​​​