Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Oppsummering av uke 28-35

I denne perioden har det ikke vært noen fast statusrapport på nettsiden. Det er gjennom ulike program innhentet og analysert algeprøver langs kysten. Det har vært få registreringer av potensielt skadelige alger i denne perioden.

Uke 28 - 30

I perioden uke 28 til og med uke 30 er det kun registret tilstedeværelse av potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene. I dette området ble det kun registrert lave konsentrasjoner av Chrysochromulina

Uke 31 - 34


I ukene 31 til 34 ble det rapportert om lave tettheter av Chrysochromulina i produksjonsområdene 1, 2 og 5, samt at slekten ble registret i område 11 i uke 31. Tettheten i denne perioden var lav og det var ingen økning i mengden i produksjonsområde 1 og 2. 

Uke 35


I uke 35 er det kun registret lave tettheter av Chrysochromulina i produksjonsområde 2. I dette området er det ingen endringer i mengde og tettheten er fortsatt lav.