Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport

De fleste regulere overvåkningsprogram for skadelige alger er avsluttet for 2020. I tiden fremover vil det kun foreligge data fra noen få utvalgte stasjoner. I de siste ukene er det få registreringer av skadelige alger langs kysten. Karenia mikimotoi er registert innen produksjosnområde 1, men kun sporadisk og i lave tettheter.

Dette er siste statusrapport for 2020 på skadelige alger for fisk i oppdrett. Dersom det fremkommer informasjon omkring tilstedeværesle av skadelig alger vil det legges ut varsel på "Algestatus". Ukentlige rapporter vil starte opp igjen i slutten av februar.