Logo-banner

Statusrapport uke 18

Lav konsentrasjon av skadelige alger. 

Få observasjoner av potensielt skadelige alger for fisk i uke 18 langs kysten. Det rapporters om tilstedeværelse av skadelige alger i Skagerrak, nord i Nordland og i Troms. I alle områdene er tettheten av potensielle skadelige alger lav. I området berørt av oppblomstringen 2019 (kart) er det registret skadelige alger ved enkelte lokaliteter. Tettheten av de potensielt skadelige algene er lave, god under verdier som medfører mortalitet. Den totale biomassen anses som moderat i området.

alt