Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 24

Det er observert potensielt skadelige alger i flere områder langs kysten fra Skagerrak og opp til Midt-Norge. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 24 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det er observert lave tettheter av potensielt skadelige alger på Skagerrakkysten, der både Chrysochromulina sp. er registret og Karenia mikimotoi. Rapport fra Rogaland viser tilstedeværelse og mindre økning i tettheten av Chrysochromulina sp. Det er i uke 24 også observert lave tettheter av Chrysochromulina i nordlige del av Vestlandet. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i Troms og sørlige deler av Nordland. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave/moderate konsentrasjoner av alger denne uken. Det er ikke registret potensielt skadelige alger i Tysfjord og Astadfjord i uke 24. I Ofotfjorden er det observert lave tettheter av Chrysochromulina sp. i de indre delene av fjorden. Det er ikke registrert potensielt skadelige alger i den ytre delen av Ofotfjorden.