Gå til hovedinnhold
Logo-banner
1nm40x_chryso_29.05.203_bak.jpg

Statusrapport uke 25

Det er observert potensielt skadelige alger i flere områder langs kysten fra Skagerrak og opp til Troms. Konsentrasjonen av skadelige alger er lav i uke 25 og tettheten er godt under verdier som kan føre til mortalitet.  

Det rapporteres om tilstedeværelse av potensielt skadelige alger på den svenske vestkysten, men i lave tettheter. Algen vil kunne transporters inn i norske farvann. Det er registrert en økning i mengden Chrysochromulina, fra forrige uke, på skagerrakkysten. Fortsatt er tettheten under de verdier som har resultert i dødelighet hos fisk. Det er i uke 25 også registret Prymnesium på Skagerrakkysten. Det rapporteres fra pågående overvåkning i Rogaland om tilstedeværelse av Chrysochromulina i lave tetthet i uke 25. Fortsatt registreres det lave tettheter av Chrysochromulina i nordlige del av Vestlandet. Basert på de data som er tilgengelig for Havforskningsinstituttet er det ikke registret potensielt skadelige alger for fisk i Troms og sørlige deler av Nordland. 
Innen pilotområdet i Ofotfjorden, Tysfjord og Astafjord er det generelt lave/moderate konsentrasjoner av alger denne uken. Heller ikke i denne uken er det registret potensielt skadelige alger i Tysfjord. I Astadfjord er det registrert lav tetthet av Chrysochromulina. I Ofotfjorden er det registret tilstedeværelse av Chrysochromulina i ytre og midtre delen av fjorden, men ikke i den indre delen. Tettheten som registreres er lav og det er ingen økende trend i mengden i uke 25.