Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 27

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. I PO 1 er det økende forekomst av Alexandrium pseudogonyaulax langs hele Skagerrak kysten. I de områdene der det registreres potensielt skadelige alger er det avtakende mengder.

Publisert 08.07.2022 - Oppdatert 08.07.2022

I PO 1 er det økende forekomst av Alexandrium pseudogonyaulax langs hele Skagerrak kysten. Arten registreres fra ytre Oslofjord til Egersund i uke 27 i lave til moderate mengder. Arten registreres først og fremst ved stasjoner som ligger i ytre kyst.  Arten danner sporadiske oppblomstringer på Skagerrak kysten på sommeren og det er tidligere observert fiskemortalitet under oppblomstringer av denne arten. Anlegg i Skagerrak (PO1) og ytre deler av PO2 bør være oppmerksom på endringer i mortalitet og adferd. Endringer i anleggene rapporteres til Havforskningsinstituttet.

I produksjonsområder med tilstedeværelse av potensielt skadelige alger er det kun i lave tettheter. For PO 2 og 3 er tettheten lav og avtakende sammenlignet med forrige uke. I de øvrige områdene er det kun lave tettheter og spredt forekomst av potensielt skadelige alger.

Det er rapportert om noe forhøyet dødelighet i et produksjonsområder denne uken. Økningen skyldes mest sannsynlig tilstedeværelse av potensielt skadelige alger.