Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 28

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. Mengden av Alexandrium pseudogonyaulax sterkt avtakende i PO1 denne uken. I de øvrige områdene der det registreres potensielt skadelige alger er det avtakende mengder.

I PO 1 er det avtakende forekomst av Alexandrium pseudogonyaulax langs hele Skagerrak kysten. Arten registreres sporadisk på strekningen Oslofjorden – Egersund. Selv om mengde er avtakende, ber vi anlegg i Skagerrak (PO1) og ytre deler av PO2 bør være oppmerksom på endringer i mortalitet og adferd. Endringer i anleggene rapporteres til Havforskningsinstituttet.

I produksjonsområder med tilstedeværelse av potensielt skadelige alger er det kun i lave tettheter. I alle områdene er tettheten lav og spredt forekomst av potensielt skadelige alger.