Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 29

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

Forekomst av Alexandrium pseudogonyaulax i Skagerrak er avtakende og kun enkeltceller registeret, arten er heller ikke observert i PO2 eller PO3. I de øvrige produksjonsområdene der det er registret potensielt skadelige alger er det kun i lave mengder. Tilstedeværelsen av potensielt skadelige alger virker avtakende lang hele kysten.

I produksjonsområder 1-3 er det registrert en del brennmaneter i enkelte områder. Større konsentrasjoner av maneter har tidligere medført problem i akvakultur anlegg. Tilstedeværelse av høyere mengder med maneter kan rapporters inn til Havforskningsinstituttets nettjeneste «Dugnad for Havet».