Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 30

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

I uke 30 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger.

I produksjonsområder 1-3 er det registrert en del brennmaneter i enkelte områder. Større konsentrasjoner av maneter har tidligere medført problem i akvakultur anlegg. Tilstedeværelse av høyere mengder med maneter kan rapporters inn til Havforskningsinstituttets nettjeneste «Dugnad for Havet».