Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 31

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i lave tettheter. I alle områdene er det kun registret lave tettheter og i avtakende mengder.

I uke 31 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger.

Fra Rogaland og opp til Midt-Norge er det flere rapporter om stedvis høy tetthet av maneter. Større konsentrasjoner av maneter har tidligere medført problem i akvakultur anlegg. Tilstedeværelse av høyere mengder med maneter kan rapporters inn til Havforskningsinstituttets nettjeneste «Dugnad for Havet».