Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 31

I uke 31 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5 og 11. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 31.

Publisert 07.08.2023 - Oppdatert 07.08.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1-5 og 11 i uke 31. Det er kun registrert lave konsentrasjoner ved de overvåkningspunktene man har langs kysten. Mengden av potensielt skadelige alger varigere mellom produksjonsområdene og uker. Sammenlignet med de siste ukene er konsentrasjonen omtrent uendret. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt Alexandrium pseudogonyaulax ved enkelte stasjoner. Det er registrert Chrysochromulina og Prymnesium i områdene med registreringer, men kun sporadisk og i lave mengder. I PO 1, samt de ytre delene av PO2 og PO3 er det i uke 31 registrert Karenia mikimotoi (syn. Gyrodinium aureolum). Mengden av celler er fortsatt lav, men arten har vist økt geografisk spredning de siste ukene. Arten er vanlig på høsten og har tidligere forårsaket mortalitet langs kysten.  

I enkelt områder er det rapporter om høye konsentrasjoner av kiselalger. Enkelte av disse har kraftige utvekster og vil kunne påvirke gjellene dersom de forkommer i høye konsentrasjon. Disse forekommer primært langs Vestlandet.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.