Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 32

Mengden potensielt skadelige alger er lav langs hele kysten, god under verdier som medfører mortalitet. Det er i uke 32 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 4, 5, 6 og 9.

I uke 32 er det registret potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 4, 5, 6 og 9. Tettheten er lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. I de siste ukene har det vært avtakende mengde av Chrysochromulina/Prymnesium langs kysten, med unntak av PO1 der mengden er uendret.

I uke 32 er høst-arten Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1 og 2. Konsentrasjonen er fortsatt lav og under faregrenser for mortalitet. I enkelte områder har det vært en økning i tettheten fra forrige uke. Arten er hovedsakelig registrert i de ytre eksponerte delene av kysten.  

Det er en del variasjon mellom ukene i hvor det registreres skadelige alger. Tetthet i de områder der det foreligger data fra er avtakende og lave og under tettheter som medfører mortalitet. Det foreligger få/ingen data fra Midt-Norge og nordover i denne uken.