Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 32

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3 0g 4. Mengden potensielt skadelige alger er lav og avtagende i alle områder.

I uke 32 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 4. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger. Planteplankton samfunnet er i ferd med å gå inn i høstsamfunn. Det er flere områder langs kysten der man har observert tilstedeværelse av kiselflagellaten Dictyocha, både i den «nakne» formen uten kisel-skjelett og celler med kisel-skjelett. Arten er vanlig i norske farvann utover høsten og cellenes kraftige kisel-skjelett kan medføre skade på gjellene når konsentrasjonen er høy. For øyeblikket er det kun lave konsentrasjoner som er registrert, men det har vært en økning i mengde og utbredelse de siste ukene.  

D.speculum

Bilde. Kiselflagellaten Dictyocha speculum, arten har et kisel-skjelett med spisse pigger. Foto; Algelaboratoriet, HI.

Det kommer også i denne uken noen få rapporter fra området Rogaland og opp til Midt-Norge om moderate mengder med maneter. Større konsentrasjoner av maneter har tidligere medført problem i akvakultur anlegg. Tilstedeværelse av høyere mengder med maneter kan rapporters inn til Havforskningsinstituttets nettjeneste «Dugnad for Havet».