Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 33

I produksjonsområde 1 har det vært en betydelig økning i konsentrasjonen av Karenia mikimotoi den siste uken. Anlegg på den sørlige delen av Skagerrak kysten bør være oppmerksom på endring i adferd. For resten av kysten er mengden potensielt skadelige alger lav, og er i uke 33 under verdier som medfører mortalitet. Det er i uke 33 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11.

I uke 33 er det registret potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11.Tettheten er lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. I de siste ukene har det vært avtakende mengde av Chrysochromulina/Prymnesium langs kysten, med unntak av PO1 og PO5 der mengden er uendret.

I uke 33 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1, 2, 3 og 6. Konsentrasjonen er fortsatt lav og godt under faregrenser for mortalitet i PO 2, 3 og 6. I produksjonsområde 1 har det vært en økning i mengden av Karenia de siste ukene, med de høyeste konsentrasjonene i området ned til Arendal. Konsentrasjonen er fortsatt under de verdier som tidligere har vært assosiert med mortalitet. Anlegg i de sørlige delene av PO1 bør være oppmerksom på eventuelle adferdsendringer, stress, spesielt knyttet til for eksempel avlusning.  

Karenia mikimotoi 

Den potensielt skadelige algen Karenia mikimotoi. Foto: Havforskningsinstituttet