Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 33

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, samt 5 og 6. Mengden potensielt skadelige alger er lav i alle områder.

Publisert 19.08.2022 - Oppdatert 19.08.2022

I uke 33 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 3, samt område 5 og 6. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger. For uke 33 er det noe økning i antall stasjoner i enkelte områder. Planteplankton samfunnet er i ferd med å gå inn i høstsamfunn. Det er flere områder langs kysten der man har observert tilstedeværelse av kiselflagellaten Dictyocha, både i den «nakne» formen uten kisel-skjelett og celler med kisel-skjelett. Arten er vanlig i norske farvann utover høsten og cellenes kraftige kisel-skjelett kan medføre skade på gjellene når konsentrasjonen er høy. For øyeblikket er det kun lave konsentrasjoner som er registrert, men det har vært en økning i mengde og utbredelse de siste ukene. I uke 33 er det først og fremst i områdene 5 og 6 at denne arten er til stede.