Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 34

Det er i uke 34 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 6, 8, og 9. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. I PO1 er konsentrasjonen av Karenia noe redusert, men arter er observert på en rekke stasjoner i området og med økende mengder i ytre del av PO2.

I uke 34 er det registret potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 6, 8, og 9. Tettheten er lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. I de siste ukene har det vært avtakende mengde av Chrysochromulina/Prymnesium langs hele kysten.

I uke 34 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1 og 2. Konsentrasjonen er fortsatt lav og godt under faregrenser for mortalitet. I produksjonsområde 1 har det vært en økning i mengden av Karenia de siste ukene, med en liten reduksjon i denne uken. Arten er observert fra Ytre del av Oslofjorden ned til Egersund. Konsentrasjonene er fortsatt høyest rundt Arendal, men har spredt seg utover et større område. Konsentrasjonen er fortsatt under de verdier som tidligere har vært assosiert med mortalitet.

Havforskningsinstituttet har sett på eventuell spredning av forekomsten ved Arendal videre sørover. Det er viktig å være oppmerksom på at konsentrasjonen av Karenia er under verdier som medfører mortalitet. Modellen er basert på observasjoner fra perioden 23-26/8 og modellen er startet 25/8-2021 kl. 09:00 (UTC) i tre punkter, 1, 5 og 10 nm fra land i kyststrømmen ved Arendal. Modellen viser kun hvordan de «algene» som er ved Arendal vil spres med vannstrømmen og tar ikke hensyn til vekst eller tapsprosesser. 

Modelleringen viser en ganske normal drift sørvestover med Kyststrømmen der «algene» fra de to innerste stasjonene, 1 og 5 nm fra land, driver inn mot kysten den 26/8. Fra 27/8 og ut varslingsperioden så driver «algene» langs kysten ned til omtrent Mandal/Lindesnes søndag 29/8. «Algene» fra 10nm (lengre ut i kyststrømmen) rekker lengre ettersom de har sterk drift med Kyststrømmen uten oppsamling nært land, så de rekker frem til Flekkefjord-området søndag 29/8.

 

Modellert spredning av alger 27/828/829/8

Potensiell spredning av alger/Karenia fra Arendal og sørover i perioden 27 (øverst), 28 og 29 august (nederst)

Beregningene er basert på strømfelter fra kystmodellen NorKyst800 som kjøres operasjonelt av Meteorologisk institutt og lager 66-timers prognoser hver dag. Drivbanesimuleringene er utført med trajektoriemodellen LADIM som er utviklet av Havforskningsinstituttet. 9000 partikler er sluppet ut i hver av de tre posisjonene 1, 5 og 10 nautiske mil utenfor Torungen/Arendal den 25/8 kl. 9, og de er definert til å drive passivt i det modellerte strømfeltet frem til 29/8 kl. 18 i 5m dyp. Alle tidspunkter er UTC, lokal tid blir da tidspunkt +2 timer.