Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 35

Det er i uke 35 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 5, 6, og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. I PO1 er konsentrasjonen av Karenia noe redusert, men er vanlig over et større område. I PO6 er det registrert en markant økning i Chrysochromulina denne uken.

I uke 35 er det registret potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, og 11. Tettheten er lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Chrysochromulina er registret sporadisk, avtagende mengder og i lav tetthet langs kysten. Unntak et PO6 der man i uke 35 har hatt en markant økning ved en lokalitet.

I uke 35 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1, 2 og 3. Konsentrasjonen er fortsatt lav og godt under faregrenser for mortalitet. De høyeste konsentrasjonene registreres i de østlige delene av PO1 i uke 34. Men arten registreres i lave tettheter ved en rekke av de åpne eksponerte lokalitetene opp til PO3.