Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 35

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lav i alle områder og avtagende.

Publisert 02.09.2022 - Oppdatert 02.09.2022

I uke 35 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger. For uke 35 er det en mindre økning i antall stasjoner og mengde av potensielt skadelige alger i PO2. I PO1 er det igjen tilstedeværelse av Alexandrium pseudogonyaulax, men kun lave mengder og sporadisk.  Planteplankton samfunnet er i ferd med å gå inn i høstsamfunn. Det er flere områder langs kysten der man har observert tilstedeværelse av kiselflagellaten Dictyocha, både i den «nakne» formen uten kisel-skjelett og celler med kisel-skjelett. Arten er vanlig i norske farvann utover høsten og cellenes kraftige kisel-skjelett kan medføre skade på gjellene når konsentrasjonen er høy. For øyeblikket er det kun lave konsentrasjoner som er registrert i områdene 3, 4, 5 og 6.  

Tilstedeværelse av maneter kan forårsake endret adferd og mortalitet. I de siste ukene har Havforskningsinstituttet mottatt rapportere om økende mengder maneter i Rogaland (hovedsakelig brennmaneter) og i Lofoten (Perlesnormanet). Vi ber anlegg som observere økninger i maneter og endring i adferd/mortalitet rapportere dette til Havforskningsinstituttet.