Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 35

I uke 35 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Publisert 01.09.2023 - Oppdatert 01.09.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1, 2, 3, 5 og 6. Mengden er lav og antall stasjoner med registreringer har avtatt noe den siste uken. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt Alexandrium pseudogonyaulax, med avtagende mengde de siste ukene. Arten registreres sporadisk i andre produksjonsområder opp til PO6. Karenia mikimotoi registreres i PO1-3, samt i 5. Konsentrasjonen er uendret siden forrige uke og det foretas kun registreringer av arten ved lokaliteter som ligger i ytre kystområder.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.