Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 36

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det i uke kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene. Tetthet er lav i dette området og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd.

Det rapporteres om generelt lave til moderate tettheter av planteplankton langs kysten. Ved enkelte lokaliteter/områder er det høy biomasse. Planteplankton er hovedsakelig dominert av små flagellater og kiselalger. For mer informasjon se: http://algeinfo.imr.no/