Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 36

Det er i uke 36 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet.

I uke 36 er det registret potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 11. Tettheten er lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Chrysochromulina er registret sporadisk langs hele kysten, avtagende mengder og i lav tetthet. Fortsatt høyest tetthet av Chrysochromulina i PO6, men avtakende sammenlignet med uke 35.

I uke 36 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1, 2, 3 og 6.  Konsentrasjonen er lav og godt under faregrenser for mortalitet. De høyeste konsentrasjonene registreres i de østlige delene av PO1 i uke 36, men tettheten er avtagende. Arten har fortsatt sine utstrekning nordover og ble i uke 36 registrert opp til PO6.