Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 36

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6, samt i 11. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder.

Publisert 09.09.2022 - Oppdatert 09.09.2022

I uke 36 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6, samt 11. Det er kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger. For uke 36 er det en mindre økning i antall stasjoner og mengde av potensielt skadelige alger i PO2 og PO1. I PO1 er det igjen tilstedeværelse av Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi, men kun lave mengder og sporadisk.  I produksjonsområde 9 og 10 er det registrert i moderate mengder av fureflagellaten Tripos (syn. Ceratium). Arten anses ikke som skadelig i seg selv, men slekten har kraftige utvekster og vil i høy tetthet kunne være problematisk for fisk i oppdrett. Slekten vil kunne gi mekaniske skader på gjellene. Man kan ikke utelukke at man i enkelte fjordsystemer vil ha høy konsentrasjon. Endringer i adferd og forhøyet mortalitet bes rapporteres til Havforskningsinstituttet.