Logo-banner

Statusrapport uke 37

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene og ytre del av Ofotfjorden. Tetthet er lav og stabile i begge områdene og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk. 

Det rapporteres om generelt lave til moderate tettheter av planteplankton langs kysten. Ved enkelte lokaliteter/områder er det høy biomasse. Planteplankton er hovedsakelig dominert av små flagellater og kiselalger (http://algeinfo.hi.no). Kalkalgen Emiliania som gir turkis farge på vannet (https://algestatus.hi.no/nyheter/ufarlig-alge-brer-om-seg) er observert i moderate mengder flere steder langs kysten.