Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 37

Det er i uke 37 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Mengden av potensielt skadelige alger er avtagende. 

I uke 37 er tettheten av potensielt skadelige alger lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Chrysochromulina er registret sporadisk langs hele kysten, hovedsakelig inne i fjordene, avtagende mengder og i lav tetthet. Fortsatt høyest tetthet av Chrysochromulina i PO6, men avtakende sammenlignet med uke 35.

I uke 37 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1, 2, 3 og 6.  Konsentrasjonen er lav og godt under faregrenser for mortalitet. De høyeste konsentrasjonene registreres i de østlige delene av PO1 i uke 37, men tettheten er avtagende. Kareina her hovedsakelig registret på stasjoner som ligger i eksponert, ytre områder.