Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 37

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder, med økende mengder i PO 1.

I uke 37 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6. Det er registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i de fleste områdene. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger på Vestlandet og nordover. For uke 37 er det en mindre økning i antall stasjoner og mengde av potensielt skadelige alger i PO2 og PO1. I PO1 er det igjen tilstedeværelse av Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi. Førstnevnte art er til stede i moderate mengder i indre del av Skagerrak og økende de siste ukene. Fra Agder er det derimot økende mengder av Karenia mikimotoi, hovedsakelig i de ytre delene av kysten. Arten registreres denne uken fra Agder opp til og med PO3, i de vestlige delene kun lave mengder og mer sporadisk.  I produksjonsområde 9 og 10 er det registrert i moderate mengder av fureflagellaten Tripos (syn. Ceratium). Arten anses ikke som skadelig i seg selv, men slekten har kraftige utvekster og vil i høy tetthet kunne være problematisk for fisk i oppdrett. Slekten vil kunne gi mekaniske skader på gjellene. Man kan ikke utelukke at man i enkelte fjordsystemer vil ha høy konsentrasjon. Det registres lav til moderate mengder med maneter i PO 1, 2 og 3. Endringer i adferd og forhøyet mortalitet bes rapporteres til Havforskningsinstituttet.