Gå til hovedinnhold

Statusrapport uke 37

I uke 37 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11. Mengden er lav og antall stasjoner med registreringer har avtatt noe de siste ukene. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt Alexandrium pseudogonyaulax. Mengden og antall stasjoner med observasjoner variere betydelig mellom ukene. Det er hovedsakelig området fra Oslofjorden til Agder man observasjoner denne uken. Karenia mikimotoi registreres i PO1-3 og 5. Konsentrasjonen er høyest i PO1 og avtagende i de påfølgende produksjonsområdene. Observasjoner er hovedsakelig ved stasjoner som ligger i åpen kyst og konsentrasjonen er fortsatt godt under verdier som kan medføre skade.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.