Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 38

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene denne uken. Tetthet er lav og stabile og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk. 

Det rapporteres om generelt lave til moderate tettheter av planteplankton langs store delen av kysten. I Skagerrak er det høy biomasse. Det rapporters om høy tetthet av dinoflagellaten Tripos spp. ved Tromsø. Denne slekten har kraftige strukturer og vil i svært høy tetthet kunne medføre atferdsendring hos fisk. på Planteplankton er hovedsakelig dominert av små flagellater og kiselalger (http://algeinfo.hi.no).

alt

Bilde: Dinoflagellaten Tripos macroceros (klide: Algelabben HI)