Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 38

Det er i uke 38 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Mindre økning i PO5 og 6 i uke 38.

I uke 38 er tettheten av potensielt skadelige alger lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Chrysochromulina er registret sporadisk langs hele kysten, hovedsakelig inne i fjordene, avtagende mengder og i lav tetthet. Fortsatt høyest tetthet av Chrysochromulina i PO4, 5 og 6, der det har vært en mindre økning i uke 38.

I uke 38 er Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområde 1, 3 og 6.  Konsentrasjonen er lav og godt under faregrenser for mortalitet. Kareina her hovedsakelig registret på stasjoner som ligger i eksponert, ytre områder. Det generelle mønsteret er at arten avtar i mengde i alle produksjonsområder.  

I enkelte fjorder i Midt-Norge og i Nord-Norge er det relativt høy algebiomasse. På denne tiden av året kan man ha lokale høstoppblomstringer av alger. I noen tilfeller domineres slike høstoppblomstringer av arter som har utvekster. I tilfeller med høy konsentrasjon, og annen aktivitet på anleggene, kan fisk i merder kunne få utfordringer dersom den høye biomassen av alger medfører mekaniske skader på gjellene.