Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 38

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1 til og med PO6, samt i PO11. Mengden potensielt skadelige alger er lave i alle områder, avtagende mengder i uke 38 i forhold til 37.

Publisert 25.09.2022 - Oppdatert 25.09.2022

I uke 38 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med 6, samt i 11. Det er registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i de fleste områdene. Over de siste ukene har det vært avtagende mengder og en reduksjon i antall stasjoner der man har registrert potensielt skadelige alger på Vestlandet og nordover. I uke 38 er det også registert avtagende mengder i PO1 og 2. Fra uke 37 er mengden Alexandrium pseudogonyaulax og Karenia mikimotoi sterkt redusert i PO1. Det er flere områder langs kysten der man har observert tilstedeværelse av kiselflagellaten Dictyocha, både i den «nakne» formen uten kisel-skjelett og celler med kisel-skjelett. Arten er vanlig i norske farvann utover høsten og cellenes kraftige kisel-skjelett kan medføre skade på gjellene når konsentrasjonen er høy. For øyeblikket er det kun lave konsentrasjoner som er registrert i områdene 4, 5 og 6. Det registres lav til moderate mengder med maneter i PO 1, 2 og 3.

Endringer i adferd og forhøyet mortalitet bes rapporteres til Havforskningsinstituttet.