Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 39

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i Ryfylkefjordene denne uken. Tetthet er lav og stabile og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Fra overvåkningen i Ofotfjorden er det denne uken ikke registert potensielt skadelige alger i mottatte prøver. 

Det rapporteres om generelt lave til moderate tettheter av planteplankton langs store delen av kysten. For mer informasjon omkring generell forekomst se http://algeinfo.hi.no.