Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 40

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 og 2. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Det er registret lave tettheter av Karenia mikimotoi i Skagerrak i uke 40. Arten var ikke tilstede i uke 39. Høsten er normalt den perioden av året da denne arten forekommer og tidligere har dannet oppblomstringer. I Ryfylke er det fortsatt registrert tilstedeværelse av Chrysochromulina/Prymnesium. Det er kun snakk om lave og uendrede konsentrasjoner.   

Det rapporteres om generelt lave til moderate tettheter av planteplankton langs store delen av kysten. For mer informasjon omkring generell forekomst se http://algeinfo.hi.no.