Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 40

Mengde planteplankton avtar langs kysten. Det er i uke 40 registret potensielt skadelige lager i områdene 2, 3, og 4. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet.

I uke 40 er det hovedsakelig register Chrysochromulina sporadisk langs hele kysten, hovedsakelig inne i fjordene. Mengden er avtagende. Den potensielt skadelige algen Karenia mikimotoi registrert i de ytre delen av produksjonsområdene. Konsentrasjonen er lav og godt under faregrenser for mortalitet.

Ved enkelte fjordlokaliteter er det relativ høy tetthet av kiselalger, men mengdene gir ikke utfordringer for fisk.

Antall overvåkningspunkter avtar fra og med slutten av september. Mengden planteplankton er avtakende for alle grupper, skadelige og ikke skadelige alger. Det er normalt at mengden planteplankton avtar og planteplanktonsamfunnet vil fra nå gå over til en vinterfase.