Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 41

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

Det er registrert lave tettheter av Karenia mikimotoi i Skagerrak i uke 41, omtrent samme nivå som i uke 40. Høsten er normalt den perioden av året da denne arten forekommer og tidligere har dannet oppblomstringer. I perioden fremover, vil det være en gradvis reduksjon i stasjoner som overvåkes langs kysten i og med at vi nærmere oss slutten på planteplanktonets vekstsesong.