Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 41

Det er sterkt avtakende mengder av mikroalger langs kysten de siste ukene. Det er registret lave menger av skadelige i produksjonsområdene 3 og 4. Mengden er langt under verdier som skulle gi endringer i adferd og mortalitet.

I uke 41 er tettheten av potensielt skadelige alger lav, og under faregrenser for mortalitet i alle områdene. Det registreres Chrysochromulina ved enkelte lokaliteter på Vestlandet. Mengden har vært avtakende over flere uker.

  

Antall overvåkningspunkter avtar fra og med slutten av september. Mengden planteplankton er avtakende for alle grupper, skadelige og ikke skadelige alger. Det er normalt at mengden planteplankton avtar og planteplanktonsamfunnet vil fra nå gå over til en vinterfase.