Logo-banner

Statusrapport uke 42

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det kun registret potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2. Tetthet er lav og vil ikke medfører mortalitet eller endring i adferd hos fisk.

I perioden fremover, vil det være en gradvis reduksjon i stasjoner som overvåkes langs kysten. Planteplanktonet er på vei inn i en vintersituasjon, men lave konsentrasjoner. I denne perioden er det sjeldent man registrer potensielt skadelige alger.