Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 43

Fra pågående overvåkningsaktivitet er det ikke registret eller rapportert om potensielt skadelige alger.  

I perioden fremover, vil det være en gradvis reduksjon i stasjoner som overvåkes langs kysten. Planteplanktonet er på vei inn i en vintersituasjon, men lave konsentrasjoner. I denne perioden er det sjeldent man registrer potensielt skadelige alger.