Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport Uke 42 – Årets siste regulære ukerapport

Det er sterkt avtakende mengder av mikroalger langs kysten de siste ukene. I uke 42 er det kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2.

I løpet av de siste ukene har mengden potensielt skadelige alger gått markant ned. I flere områder har det ikke blitt observert potensielt skadelige alger de siste ukene. For uke 42 er det rapportert om tilstedeværelse av Chrysochromulina/Prymnesium i PO 2.

  

Mengden planteplankton er avtakende for alle grupper. Det er normalt at mengden planteplankton avtar og planteplanktonsamfunnet vil fra nå gå over til en vinterfase med lave konsentrasjoner. Lokalt vil man kunne ha mindre oppblomstringer av kiselalger, men dette er en gruppe som svært sjeldent medfører mortalitet og adferdsendringer. For informasjon omkring generell biomasse estimater i kystvannet henvises det til fanen «Satellittinformasjon».

Dette blir siste ukerapport for 2021. Noen få overvåkningsstasjoner videreføres utover høsten/vinteren og dersom det observeres potensielt skadelige alger ved disse lokaliteten vil dette informeres om gjennom «Algestatus».