Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Varsel om Perlesnormaneter langs kysten

De to siste ukene er det innkommet en rekke observasjoner av Perlesnormaneter (Apolemia uvaria). Perlesnormanet er rapportert fra produksjonsområde 1 til og med område 6. Det rapporters om gjelleskader og fiskemortalitet i enkelte områder.

Apolemia uvaria er en kolonimanet som kan bli opptil 30 m lang.  Maneten hører til nesledyrene (cnidaria), med sterkt neslegift som kan skade fisk. Kolonien er pelagisk og driver med havstrømmene, og kan forekomme i hele vannsøylen fra overflaten til 1000 m. Forekomst og utbredelse av Apolemia uvaria langs norskekysten er sannsynligvis knyttet til innstrømming av vannmasser med Atlantisk opprinnelse. Tidligere rapporter fra oppblomstringer i 1997 og 2001 tyder på at manetene forekommer i høyest konsentrasjoner ytterst på kysten. Derfor er det oppdrettsanleggene ytterst mot havet som tidligere har fått de største problemene. I de senere årene har man sett høyere tetthet på høsten av Perlesnormanet.

Nesletrådene har sterk gift, og kan drepe fisk. Koloniene kan brytes opp i mindre biter når de kommer i kontakt med merder, slik at mindre biter trenger gjennom maskene. De små bitene lever videre, og brenner like mye som hele kolonier. Fisk som kommer i kontakt med maneten kan påføres brennskader, gi åpne sår med fare for infeksjoner. Det er også rapportert om skader på øynene og gjeller. Det er også rapportert om stress adferd, samt endringer i appetitten, hos fisk i merd ved høy tetthet av maneten. Høy tetthet av Perlesnormanet resulterte i høy dødelighet i 1997 og 2001.

For mer informasjon om Perlesnormanet se: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/desember/har-du-sett-perlesnormanet. Spesielt anlegg i produksjonsområde 3-6 bør være ekstra oppmerksomme på tilstedeværelse av Perlesnormanet. Observasjoner av økende mengder av maneter eller endringer i adferd og økt mortalitet rapporters via «Dugnad for havet» (https://dugnadforhavet.no/) eller direkte til Havforskningsinstituttet.