Gå til hovedinnhold

Statusrapport for uke 27

I uke 27 er det registrert potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av PO8. Generelt er konsentrasjonen lav og skal ikke medfører negative hendelser. For produksjonsområde 1 er det økende mengder og risikoen for oppblomstring og negative hendelser er satt til moderat.

PO1 Alexandrium pseudogonyaulax fortsette å økt i tetthet fra forrige uke. Økningen registreres hovedsakelig i indre deler Skagerrak til og med Agder. For uke 27 er det satt moderat risiko for oppblomstring av denne arten i PO1. Arten har tidligere medført mortalitet hos oppdrettsfisk og vill fisk i PO1. Arten er også registrert i lav, men økende, tetthet i ytre del av PO2 denne uken.  

For de øvrige produksjonsområdene er det registrert omtrent samme utbredelse av potensielt skadelige alger og en reduksjon i tettheten av potensielt skadelige alger i uke 27. Tettheter som registrere er lave og godt under konsentrasjoner som medfører endring i adferd eller mortalitet. Unntaket i uke 27 er qt tettheten har vært økende i PO 11. Fortsatt er det Chrysochromulina som er mest fremtredende arter. I de senere ukene har det vært økende utbredelse og mengde av potensielt skadelige fureflagellater, først og fremst Alexandrium pseudogonyaulax men også Karenia og Karlodinium langs kysten. Høyest tetthet registreres i de sørlige PO’ene. Pseudochattonella registreres sporadisk, hovedsakelig i Nord-Norge.

I PO1, 2, 3 og 4 er det en pågående oppblomstring og akkumulering av Noctiluca scintillans. Arten anses ikke som skadelig, men høy tetthet vil medfører adferdsendringer hos fisk i merd. Man skal være oppmerksom på at oksygenkonsentrasjon kan bli drastisk redusert når slike oppblomstringer dør og brytes ned. Dersom man observere områder, med rust-rød farge bes dette rapporters til «Dugnad for Havet» (https://dugnadforhavet.no/registrerFunn). Også observasjoner av døde marine organismer i områder som har vært påvirket av oppblomstringen bes rapporteres til Havforskningsinstituttet.  

Mer informasjon: https://hi.no/hi/nyheter/2024/juni/sjoko-vann-algen-funnet-bade-i-ost-og-vest og https://algestatus.hi.no/nyheter/noctiluca-scintillans-oppblomstring-2024

 

Endring i adferd og appetitt bes rapporters til Havforskningsinstituttet. Man kan benytte «hendelsesrapport» (se øverste meny i «Algestatus») for å rapportere eventuelle endringer. Informasjon som rapporteres blir håndtert konfidensielt.