Gå til hovedinnhold
Algeinfo banner uten tekst

Nasjonal overvåkningstjeneste for skadelige alger

Ved gjennomføring av overvåkning av planteplankton-mengde og sammensetning, kan data rapporteres gjennom Altinn-løsningen  «Algeskjema»

Rapportér her!

Ukentlig statusrapport

Statusrapport for uke 24

I uke 24 er det registrert potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av PO8. Sammenlignet med forrige uke er tettheten av alger avtakende og viser redusert utbredelse innen de ulike PO’ene. Konsentrasjoner som registres anses som ufarlig og vil ikke resultere i negative hendelser.

Nyheter

Artikler

Oppsummering 2023

23.04.2024

I 2023 ble det benyttet data fra ca 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2023 er det innrapportert 12 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten, der man har hatt mistanke om alger eller andre miljøfaktorer som årsak. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2023. Sommeren 2023 var det en mindre oppblomstring av Alexandrium pseudogonyaulax som medfører adferdsendring i PO 1.

Havet farges turkist av en mikroskopisk alge

08.06.2023

I de siste ukene er det kommet en rekke rapporter til Havforskningsinstituttet om turkist vann i fjordene på Vestlandet. For mange kan det oppleves dramatisk at fjorden endre farge fra sin vanlig blå til en sterkt turkis farge. Det som observeres en rekke steder er et forholdvis normalt fenomen i norske farvann. Endringen i fargen er forårsaket av en oppblomstring av kalkflagellaten Emiliania huxleyi.

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

04.06.2021

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Kontakt

Lars-Johan Naustvoll
Forsker
95246102
Les mer