Gå til hovedinnhold

Artikler

Resultat: (4)

Noctiluca scintillans oppblomstring 2024

27.06.2024

En spektakulær oppblomstring både på dagen og natten. Fra rust-rød farge til spektakulært lysshow i blå glimt - Noctiluca scintillans eller morildalgen

Oppsummering 2023

23.04.2024

I 2023 ble det benyttet data fra ca 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2023 er det innrapportert 12 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten, der man har hatt mistanke om alger eller andre miljøfaktorer som årsak. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2023. Sommeren 2023 var det en mindre oppblomstring av Alexandrium pseudogonyaulax som medfører adferdsendring i PO 1.

Misfarging i Skagerrak

12.03.2024

Fra uke 44 og 45 er det kommet inn rapporter om sterk misfarging av sjøen i enkelte bukter i indre og midtre Oslofjord. Det rapporters at sjøen går fra sin vanlig mørkeblå farge til en sterk grønnfarge. I de fleste tilfeller forsvinner grønnfargen i løpet av 1-2 dager og sjøen får sin vanlig mørkeblå farge. Havforskningsinstituttet gjennomførte prøvetakning i den ytre del av Oslofjorden i uke 45, der vi blant annet samlet inn algeprøver for analyse.

Oppsummering 2022

12.03.2024

I 2022 ble det benyttet data fra ca 85 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2022 er det innrapportert 8 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2022. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021, men kortvarig høy tetthet av Alexandrium pseudogonyaulax medfører noe mortalitet i PO 1.