Gå til hovedinnhold

Artikler

Resultat: (5)

Våren 2021

09.07.2021

Det er i løpet av våren 2021 registrert potensielt skadelige alger langs kysten i de fleste produksjonsområdene. Mengde har vært lave, god under faregrenser for mortalitet.

CICERO og Havforskningsinstituttet bidratt med viktig kunnskap om skadelige alger til FNs havforskningstiår

18.06.2021

Våren 2019 førte oppblomstring av den skadelige algen Chrysochromulina leadbeateri til massiv laksedød i norske oppdrettsanlegg. I rammen av det europeiske forskningsprosjektet CoCliME har  forskere i samarbeid med myndighetene og oppdretts- næringen nå utviklet en brukerstyrt informasjonsplattform som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige oppblomstringer.

Oppsummering pilotprosjekt april-juli 2020

04.06.2021

I perioden april til juli er det registret sporadisk tilstedeværelse av potensielt skadelige alger inne pilotområdet. Chrysochromulina har vært tilstede i perioden, men kun i lave mengder, godt under tetthet som tidligere har resultert i mortalitet og endring i adferd hos laks. Generelt innen området ble Chrysochromulina registrert fra medio mai og ut juni.

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

04.06.2021

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Ufarlig alge brer om seg

04.06.2021

Noen alger er lettere å få øye på enn andre, men er ikke farligere av den grunn. Emiliania huxleyi er en av dem, og farger nå flere fjorder grønne.